Justian AS

Justian AS har kontor hos Advokatfirma Mæland & Co AS og gir ut bøker innenfor strafferett og sivilprosess.

Bøkene fra Justian AS har hatt som mål å presentere en oversikt over emnet og samtidig gi innsyn i de sentrale deler av faget på en komprimert lettfattelig måte. Denne filosofien er bygget videre på i forbindelse med at boken Norsk alminnelig strafferett kom ut i juni 2012. Denne boken er en videre føring at innføringsboken i alminnelig strafferett, men dekker nå større deler av faget.

Bøker kan bestilles direkte fra forlaget Justian AS, Strandgaten 9, 5013 Bergen, på telefaks: 55 23 04 40 eller e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

1. Henry John Mæland,
Norsk alminnelig strafferett
Veil. utsalgspris: kr. 525

2. Henry John Mæland,

 

Utsolgt. Kort prosess. Innføring i rettergangen i sivile saker etter tvisteloven.

3. revidert utgave 2013

Veil. utsalgspris: kr. 510

Telefon for Justian AS er 55 23 25 50, og kontaktperson er Mats Mæland.


Norsk alminnelig strafferett

Boken er en systematisk fremstilling av den alminnelige strafferett. Det redegjøres for de grunnleggende regler om straffansvar og strafferettslige reaksjoner. De vesentlige sider av idégrunnlaget for regelverket slik som historisk bakgrunn, straffteorier og rettspolitiske hensyn blir også belyst. I tillegg gis en oversikt over det norske kriminalitetsbildet. Boken er primært skrevet for juridiske studenter, men boken er også nyttig for det praktiske rettsliv. Det er usikkert når straffeloven 2005 trer i kraft. I boken nevnes de vesentlige endringer som vil følge med ny lov, samt de endringer som allerede er trådt i kraft. Fremstillingen er også a jour med rettspraksis per 1. mai 2012.

Kort Prosess

En innføring i den sivile rettergang etter tvisteloven. 3. revidert utgave 2013 (306 sider)

Boken er en systematisk fremstilling av rettergangen i sivile saker fra saksanlegg til rettskraftig dom med vekt på behandlingen i tingretten. Det er en innføringsbok, og fremstillingen er komprimert og lettfattelig. Boken har litteratur- og forkortelsesliste, doms- og stikkordregister.

Boken er primært skrevet for juridiske studenter og dekkende i faget sivilprosess. Men boken krever ingen forkunnskaper, og den kan leses av enhver som ønsker kunnskaper om rettergangsreglene.
Første utgave av boken forelå i 2006, og annen utgave i 2009. Tredje utgave er noe utvidet og ajour med henvisninger til rettspraksis og annen juridisk litteratur fram til juni 2013.

Henry John Mæland har vært professor i rettsvitenskap, med ansvar for blant annet prosess ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han har vært konstituert som dommer i henholdsvis by- og lagmannsrett og Høyesterett. I dag er han ansatt som  praktiserende advokat ved advokatfirma Mæland & Co AS.