DØDSBO OG GENERASJONSSKIFTE

Vi har lang og bred erfaring med behandling av dødsboer både ved offentlig og privat skifte. Alle våre advokater har kompetanse på dette fagfeltet. Advokat Mats Mæland og advokat Steinar Yndestad brukes begge av tingretten som offentlig oppnevnte dødsbobestyrere. De har også erfaring med privat skifte av dødsbo. 

For ytterligere informasjon vedrørende dødsbo og skifte, se nærmere Bergen tingretts nettsider på http://www.domstol.no/nn-NO/Enkelt-domstol/bergen-tingrett/Arend-i-domstolene/Dodsfall-og-arv/.

Advokatfirmaet bistår også bedrifter i spørsmål angående generasjonsskifte.